Han tror på det goda kretsloppet
Ekologisk mjölkproduktion. Köttproduktion. Skogsbruk. Adelövs Gård har många strängar på sin lyra och har funnits i familjens ägo sedan 1965. 2010 har lantbrukaren Mikael Wik verkat i tio år på gården.
- Idén med ekologisk mjölkproduktion är att visa mer omsorg om djuren, säger han då han tar emot på gården. De vistas ute mer, ko och kalv går ihop och fodret är ekologiskt.
Gården har totalt 270 nötkreatur, där cirka 100 är för mjölkproduktion, 80 för köttproduktion och 80 för rekrytering. Det finns 135 hektar egen åker plus ett arrende på 60, samt skog på 300 hektar att sköta och gården har en liten försäljning av ved i alla former. Dessutom kan den som är intresserad av att prova på det härliga lantlivet hyra något av uthusen som finns för året runt boende.

Adelövs Gård ligger i en idyllisk trakt rik på vattendrag med ett kuperat och vackert landskap. Ett stort antal fornlämningar och gravfält finns främst med gravar från övre järnåldern. I september varje år arrangeras en marknad som är vida känd och som besöks av närmare 25 000 personer.
Det är i denna anrika trakt som Mikael Wik driver sin gård tillsammans med sin sambo och två anställda. Grunden för arbetet är tron på det öppna landskapet. De människor som valt att bo i byn tror på landsbygden som livsstil och känner en stark kärlek till den och drar sig inte för att kämpa för den med näbbar och klor. Ett exempel på det är då byskolan räddades.
- En byskola håller hela bygden uppe. Det finns många starka krafter och föreningar i byn som skapar en stark anda. En by lever tack vare vissa skickliga entreprenörer, som vågar och som har idéer.
Ett av Mikael Wiks projekt framöver blir att göra ett närvärmeverk för att kunna elda med biobränsle som ved och halm, och även utnyttja gödsel till biogas som kan omvandlas till både el och värme. Det kommer skapa ett positivt kretslopp i byn, tror han.
- Vi har jobbat i flera år med detta och kan tidigast om ett år börja producera värme. Även kyrkan är intresserad.


Adelövs Lantbruk AB

Bransch:
Lantbruk

Telefon: 070-538 50 41


Email:
mikaelwik@telia.com

Adress:
Adelövs Lantbruk AB
Adelövs Gård
57398 Tranås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN